Ajani vorm die skakel tussen die student en die werkgewer.

Ajani is ’n privaat geregistreerde maatskappy wat verantwoordelik is vir die plasing van Sol-Tech studente by goedgekeurde werkgewers wat aan die QCTO (Quality Council for Trades and Occupations) se regulatoriese vereistes voldoen.

Plasings

Ajani fasiliteer die plasingsproses van Sol-Tech-studente en behels…

Werkgewers

Ajani plaas tans Sol-Tech-studente by meer as 400 goedgekeurde…

Vaktoetse

Ambagstudente wat deur Sol-Tech opgelei word beskik oor ‘n NKV vlak…

Dienste

Studente

plasing

Ajani plaas 100% van Sol-Tech se studente suksesvol by ‘n werkgewer vir indiensopleiding.

Vaktoetsaansoekproses

en vakleerlingregistrasie

Ajani behartig die vaktoetsaansoekproses by die regulatoriesie beheerliggame en vaktoetssentrums /SETA.

Werkplekgoedkeuring

Ajani verseker dat die werkgewer aan die nodige veriestes voldoen vir die suksesvolle opleiding van die student.

Opvolg van

kwalifikasie

Indien nodig, behartig Ajani die opvolgwerk todat die kwalifikasie uitgereik word.

Kommunikasieproses met

verskeie SETAS/QCTO

en NAMB

Ajani speel ‘n sleutel kommunikasierol tussen die SETAS/QCTO en NAMB

Die proses

Logbook

Indiensopleiding-periode

Landswye plasing

merSETA, Agriseta, Foodbevseta, TETA & W&R Plasings

Onderhoud

By ontvangs van die voorgeskrewe dokumente word die persoon by Ajani se plasingslys gevoeg

Ontvang jou rooiseel

Kliënte